NAJBARDZIEJ KRAKOWSKI KANDYDAT!

Mirosław
Boruta Krakowski

Sejmik Województwa Małopolskiego
Lista nr 1 / Miejsce nr 4

Mirosław Boruta Krakowski (ur. w Krakowie) – kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Krakowianin, najpierw z Kazimierza (ulica Bożego Ciała), potem – przez trzydzieści lat – ze Śródmieścia (ulica Mikołaja Zyblikiewicza), po „transformacji ustrojowej” przez ponad dwadzieścia lat z Prądnika Czerwonego (ulica Rozrywka), a obecnie z Prokocimia-Bieżanowa (ulica Polonijna)…

  • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Św. Marka.
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego.
  • Uniwersytet Jagielloński, socjologia, z której obroniłem magisterium – „Wątki polonijne w publikacjach Instytutu Badań Spraw Narodowościowych 1926-1939” i doktorat „Wolni z wolnymi, równi z równymi”. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej. Habilitacja, poświęcona migracjom i bezpieczeństwu kulturowemu w recenzjach.

Więcej w zakładce: borutakrakowski.pl/uken

Moje pasje sięgają w przeszłość i przyszłość, przed laty działałem w:
• Akademickim Klubie Obywatelskim,
• Klubie Gazety Polskiej,
• Małopolskim Towarzystwie Genealogicznym,
obecnie w „Solidarności” i – co najważniejsze – propaguję najważniejszą dla nas Polaków ideę – Suwerennej Polski.

Współpracuję przy tym blisko z posłem do Parlamentu Europejskiego, doktorem Patrykiem Jakim.

POLITYKA JEST WAŻNA, POMAGANIE JEST WAŻNE!

Znam Sejmik i jego duże możliwości (byłem radnym niezrzeszonym V kadencji), wiem jak wiele można tam zrobić dobrego dla Krakowa i Krakowian.

Kandyduję w całym Krakowie, więc na listach wyborczych znajdą mnie Państwo w każdej dzielnicy i obwodzie wyborczym.

Głównym założeniem mojego programu jest zrównoważony rozwój Małopolski i jej stolicy Krakowa. Gospodarka, infrastruktura, służba zdrowia, edukacja oraz efektywne wdrażanie pieniędzy unijnych z naciskiem na działania prorozwojowe, to główne obszary moich zainteresowań.

Polityka jest ważna, trzeba się nią zajmować, nawet gdyby inni nas do niej zniechęcali. Mało tego, do jej uprawiania trzeba wszystkich namawiać. Warto iść razem z aktywnymi, nawet jeśli należą do innych środowisk. Warto zmieniać świat na lepsze, tak zmieniać priorytety, by codziennie podnosić standard życia. I zmieniać prawo, tak, by służyło ludziom, by było sprawiedliwe.

Scroll to Top